Undervisningstips för dig som är lärare inom naturvetenskapliga ämnen
Undervisningstips för dig som är lärare inom naturvetenskapliga ämnen

Det finns många olika sätt att undervisa i naturvetenskapliga ämnen och det är en viktig uppgift som lärare i skolan. Under de kalla vintermånaderna när du sitter och planerar lektioner i dina varma ullstrumpor med en kopp kaffe kan det kännas som en utmaning. Ämnena kan ibland kännas komplicerade och utmanande för eleverna, men med rätt undervisningsmetoder hjälper du dina elever att upptäcka spänningen i naturvetenskap och förbereda dem för en framtid inom någon av de naturvetenskapliga yrkena som medicin, teknik eller miljö. 

Här har du några olika tips och ideér för hur du kan undervisa i naturvetenskapliga ämnen i skolan:

Använd praktiska experiment och demonstrationer: De naturvetenskapliga ämnena kräver ofta praktisk erfarenhet för att eleverna ska förstå koncepten och kunna tillämpa dessa i verkligheten. Du kan genom att använda praktiska övningar och demonstrationer göra inlärningen mer intressant och engagerande. Det du bör tänka på är att försöka ha enkla experiment som inte kräver så mycket material eller säkerhetsrisker. Då kommer allt gå ännu smidigare. 

Koppla teori till praktik: Något som är lite extra utmanande är att försöka få eleverna att försåt hur de kan koppla experimentet de gör i skolan till situationer i verkligheten. Koppla teorin till praktik genom att använda exempel från vardagen och applicera dem på de ämnen som behandlas. Ge mer än gärna eleverna utmaningar och projekt där de kan använda sin kunskap i verkliga situationer.

Använd multimedia: Genom användandet av videor och andra sorters media blir det lättare för eleverna att visualisera svåra koncept. Detta kan också hjälpa dem att komma ihåg den nya kunskapen bättre. Användning av digitala verktyg såsom interaktiva simulationer eller VR kan också göra studierna mer spännande.

Uppmuntra dina elever till att ställa mycket frågor: De naturvetenskapliga ämnena kan vara utmanande för många. Det handlar mycket om att upptäcka nya saker och ställa frågor för att kunna ta in informationen lättare. Uppmuntra eleverna att ställa frågor genom att berätta för dem hur viktigt det är att vara nyfikna och öppna för ny kunskap. 
Skapa en interaktiv lärandemiljö: För att skapa en interaktiv lärarmiljö är det bra att eleverna får arbeta tillsammans i grupper. Dessa ämnen leder ofta till många bra diskussioner som kan få fart på inlärningen av kunskapen.