Skolanmälan EUSO

För dig som är elev
Du måste be någon av dina lärare i fysik, kemi eller biologi att anmäla din skola.

För dig som är lärare
Uttagningsprovet består av flervalsfrågor och kortsvarsuppgifter för att vara lätträttat. Ditt enda åtagande som lärare är att arrangera en skrivtid, att summera dina elevers resultat och sedan posta eller maila detta till EUSO Sverige.

Här anmäler du din skola till uttagningstävlingen:

Anmälan för detta läsår har stängt. Välkommen tillbaka läsåret 2021-2022.