Skolanmälan EUSO

För dig som är elev
Du måste be någon av dina lärare i fysik, kemi eller biologi att anmäla dig och genomföra ett uttagningsprov med dig.

För dig som är lärare
Uttagningsprovet består av flervalsfrågor och kortsvarsuppgifter för att vara lätträttat. Ditt enda åtagande som lärare är att arrangera en skrivtid, att summera dina elevers resultat och sedan posta eller maila detta till EUSO Sverige.

Uttagningstävlingen för EUSO läsåret 2019-2020 genomfördes den 7 november 2019. Välkommen åter med din anmälan nästa läsår!