EUSO i Sverige

Organisation

EUSO Sverige startade sitt arbete 2003, det första året då tävlingen arrangerades. EUSO Sverige är en ideell arbetsgrupp vars syfte är att anordna den svenska olympiaden i naturvetenskap för elever som fyller högst 17 år under tävlingsåret och att utse de tävlande till den europeiska tävlingen EUSO.

EUSO Sverige består av representanter från följande sju organisationer:

  • Svenska Kemisamfundet
  • Biologilärarnas förening
  • Svenska Fysikersamfundet
  • Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT) (tillfälligt vakant)
  • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
  • Nationellt Resurscentrum för Fysik
  • Kemilärarnas Resurscentrum

Dessutom ingår en landskoordinator som är samordnare för EUSO i Sverige. Landskoordinatorn heter Jonas Forshamn och har man några frågor om EUSO kan man nå honom via mejl på info@euso.se.