Anmälan

Anmälningsinstruktioner

För dig som är elev
Du måste be någon av dina lärare i fysik, kemi eller biologi att anmäla dig och genomföra ett uttagningsprov med dig.

För dig som är lärare
För att en elev/grupp av elever ska kunna ställa upp i uttagningstävlingen krävs det att du som lärare genomför uttagningsprovet med eleven/eleverna, poängbedömer provet och skickar in resultaten. Om du är lärare och vill anmäla en elev eller en klass/grupp, eller om du blivit ombedd av en enskild elev/grupp av elever att genomföra uttagningstestet så gör du en anmälan i det formulär som finns nederst på denna sida.

Så här går uttagningstävlingen för EUSO 2019 till:
Fredag 26 oktober 2018 är sista anmälningsdag för uttagningstävlingen.
Måndag 5 november skickas uttagningstest och rättningsmall ut till lärarna via e-post.
Torsdag 8 november genomförs uttagningstestet i skolorna. Lärarna poängbedömer sedan uttagningstestet efter rättningsmallen.
Senast torsdag 15 november ska lärarna skicka in resultaten från uttagningstestet till:
EUSO, c/o Svenska Kemisamfundet, Wallingatan 24 3tr, 111 24 Stockholm.

Anmäl dig här >>