Anmälan

Anmälningsinstruktioner

För dig som är elev
Du måste be någon av dina lärare i NO att anmäla dig och genomföra ett uttagningstest med dig.

För dig som är lärare För att en elev/grupp av elever ska kunna ställa upp i uttagningstävlingen krävs det att du som lärare genomför uttagningstestet med eleven/eleverna, poängbedömer testet och skickar in resultaten. Om du är lärare och vill anmäla en elev eller en klass/grupp, eller om du blivit ombedd av en enskild elev/grupp av elever att genomföra uttagningstestet så gör du en anmälan i det formulär som finns nederst på denna sida.

Så här går uttagningstävlingen för EUSO 2018 till:
Fredag 27 oktober 2017. Sista anmälningsdag för uttagningstävlingen.
Måndag 6 november skickas uttagningstest och rättningsmall ut till lärarna via e-post.
Torsdag 9 november genomförs uttagningstestet i skolorna. Lärarna poängbedömer sedan uttagningstestet efter rättningsmallen.
Senast torsdag 16 november ska lärarna skicka in resultaten från uttagningstestet till:
EUSO, c/o Svenska Kemisamfundet, Wallingatan 24 3tr, 111 24 Stockholm.

Anmälan är stängd
För kontakt och efteranmälan maila EUSO