EUSO

EUSO (European Union Science Olympiad) är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. Den riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet under hösten året innan olympiaden ges.

Olympiaden anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas en uttagningstävling i november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som väljs ut får delta på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden. Se tidplan för kommande tävlingsår under fliken Kalender.

Är du en naturvetenskapligt intresserad elev och vill delta i uttagningstävlingen? Be din lärare att anmäla din skola! Är du en lärare med naturvetenskapligt intresserade elever? Anmäl din skola under fliken Anmälan!

Organisation i Sverige

EUSO Sverige startade sitt arbete 2003, det första året då tävlingen arrangerades. EUSO Sverige är en ideell arbetsgrupp vars syfte är att anordna den svenska olympiaden i naturvetenskap för elever som fyller högst 17 år under tävlingsåret och att utse de tävlande till den europeiska tävlingen EUSO.

EUSO Sverige består av representanter från följande sju organisationer:

  • Svenska Kemisamfundet
  • Biologilärarnas förening
  • Svenska Fysikersamfundet
  • Lärare i Matematik, Naturvetenskap och Teknik (LMNT)
  • Nationellt resurscentrum för biologi och bioteknik
  • Nationellt Resurscentrum för Fysik
  • Kemilärarnas Resurscentrum

Dessutom ingår en landskoordinator som är samordnare för EUSO i Sverige. Landskoordinatorn heter Jonas Forshamn och har man några frågor om EUSO kan man nå honom via mejl på info@euso.se.