månadsarkiv: mars 2014

Träningsläger

Inför den europeiska finalen har vi alltid låtit de sex tävlande få åka på träningsläger, så även i år. Under tre dagar i vecka 8 (onsdag till fredag) fick eleverna framför allt träna på olika laborativa tekniker inom de tre ämnena, ett ämne avhandlades per dag. I år organiserades träningslägret av styrgruppsmedlemmarna Ann-Marie Pendrill, Anne-Sofie Mårtensson och Suheila Demir, vilket betydde att det var Göteborgs Universitet som stod som arrangör. Efter tre intensiva dagar avslutades det hela med en gemensam middag på restaurang, då de tävlande också fick besked om hur lagen skulle se ut. Inom varje lag utsågs dessutom ämnesansvariga, dvs i varje lag fick varje tävlande ett extra ansvar för antingen biologi, kemi eller fysik. Träningslägret avslutades sedan på lördagen med ett besök på Universeum innan de tävlande kunde åka hem igen på lördag eftermiddag.

Lagen som kommer att tävla i Aten i första veckan av april är (ingen inbördes ordning)

Lag A

  • Milena Bojovic
  • Axel Strömberg
  • Tobias Wallström

Lag B

  • Aletta Csapo
  • Olle Ribberheim
  • Christian Weigelt

Samtliga tävlande har bl a fått material från tidigare EUSO-finaler för att förbereda sig för hur tävlingsfrågorna kan se ut. Dessutom har de fått ett repetitionsmaterial baserat på gymnasiekurserna samt ett häfte med räkneuppgifter, då de kan räkna med att det kan bli en hel del matematiska beräkningar under tävlingen.

Och nu är det bara att önska alla våra tävlande lycka till med de sista förberedelserna (läsning, räkning, labbande etc) inför tävlingen. Aten nästa!