månadsarkiv: januari 2014

Sverigefinal

Den nationella finalen genomfördes på Vetenskapens Hus i Stockholm under lördagen den 25 januari. Samtliga tillresande hade anlänt kvällen innan, då man dessutom intog gemensam middag på restaurang så att alla tävlande fick goda möjligheter att lära känna varandra under trevliga former. Övernattning var på ett vandrarhem i Gamla Stan.
Finalen upptog i princip hela lördagen. De olika resurscentra hade fått i uppdrag att ta fram tävlingsuppgifterna, som framför allt hade laborativa komponenter. Eleverna jobbade tre och tre och eftersom det var nya konstellationer inför varje ämne fick eleverna inte bara visa prov på laborativa färdigheter utan dessutom sin förmåga att kunna samarbeta med andra.
Varje ämnespass varade 1½ timme. Kemifrågorna handlade om förbränning och eleverna fick undersöka vad som händer när man bränner trä, etanol och stålull, inklusive en diskussion om reaktionsprodukter. Biologiuppgifterna involverade mikroskopering, där bl a ett preparat av vattenpest skulle tillverkas och studeras. Ett preparat av munceller från kindens insida undersöktes också, samt två okända preparat. Fysikuppgiften hade anknytning till Arkimedes, först genom hävstångsprincipen, där uppgiften var att med hjälp av ett A4 papper, en linjal, nål och tråd bestämma massan för ett mynt och sedan genom tillämpning av Arkimedes princip för att jämföra densiteten för olika mynt.
Efter avslutad tävling firades samtliga tävlande med tårta och bubbel och samtidigt satte sig bedömarna ner för att ta fram vinnarna. Efter ca 2 timmar hade man kommit fram till att följande elever hade valts ut till att representera Sverige i den europeiska EUSO-finalen i Aten:

Förnamn Efternamn Skola Ort
Milena Bojovic Bergska skolan Finspång
Aletta Csapo Donnergymnasiet Göteborg
Olle Ribberheim Åva gymnasium Stockholm
Axel Strömberg Erik Dahlbergsgymnasiet Jönköping
Tobias Wallström Näsbydalskolan Stockholm
Christian Weigelt Gärdesskolan Stockholm

EUSO:s styrgrupp och landskoordinator gratulerar vinnarna, men vill också ta chansen att visa vår uppskattning för de insatser som samtliga 24 finalister gjort både i uttagningstävlingen och under den svenska finalen.

Vi vill också rikta ett stort tack till alla de högstadie- och gymnasielärare som ställt upp och tagit av sin värdefulla (och ibland rätt knappa) tid för att både hålla och rätta uttagningsproven. Ni inspirerar era elever och visar på vikten av kunskaper inom naturvetenskap, ett mycket viktigt arbete! Och vi hoppas givetvis att ni kommer att fortsätta att låta era elever delta i EUSO-tävlingen även i framtiden!

Arbetet går nu vidare med träningsläger och europeisk final för vinnarna i den svenska finalen.