EUSO

Anmälan final:

EUSO (European Union Science Olympiad) är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. Den riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet under hösten året innan olympiaden ges.

Olympiaden anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas först en uttagningstävling i oktober/november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som sedan väljs ut får sedan deltaga på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden.

Nästa gång är olympiaden i Portugal.

Är du en naturvetenskapligt intresserad elev och intresserad av att delta i uttagningstävlingen? Kontakta dina lärare och be honom/henne att anmäla din klass eller skola!

Är du en lärare med naturvetenskapligt intresserade elever? Anmäl din klass eller skola!

Uttagningsprovet består av flervalsfrågor och kortsvarsuppgifter för att vara lätträttat. Ditt enda åtagande som lärare är att arrangera en skrivtid, att summera dina elevers resultat och sedan posta detta till EUSO Sverige.

Så här ser planeringen för EUSO 2019 ut:

Tisdag 14 augusti 2018
Anmälningsformuläret  för uttagningstävlingen öppnar och det går bra att att anmäla sig till detta läsårs uttagningstävling.

Fredag 26 oktober 2018
Sista anmälningsdag för uttagningstävlingen. Se fliken Anmälan för detaljer.

Måndag 5 november 2018
Uttagningsprovet skickas ut till anmälda lärare via e-post.

Torsdag 8 november 2018
Uttagstävlingen, lärarna poängbedömer sedan provet efter rättningsmall.

Torsdag 15 november 2018
Senast denna dag ska resultaten skickas till:
EUSO, c/o Svenska Kemisamfundet, Wallingatan 24 3tr, 111 24 Stockholm.

Torsdag 29 november 2018
De 24 elever som går till Sverigefinal meddelas.

Lördag 26 januari – söndag 27 januari 2019
Sverigefinal i Stockholm.

Tisdag 5 mars – lördag 9 mars 2019
Träningsläger för EUSO-deltagare vid Göteborgs universitet

Lördag 4 maj – lördag 11 maj 2019
EUSO i Portugal.