EUSO

Anmälan EU-finalen:

EUSO (European Union Science Olympiad) är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. Den riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet under hösten året innan olympiaden ges.

Olympiaden anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas först en uttagningstävling i oktober/november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som sedan väljs ut får sedan deltaga på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden.

Är du en naturvetenskapligt intresserad elev och intresserad av att delta i uttagningstävlingen? Kontakta dina lärare och be honom/henne att anmäla din klass eller skola!

Är du en lärare med naturvetenskapligt intresserade elever? Anmäl din klass eller skola!

Liksom förra året kommer styrgruppen för EUSO Sverige att jobba lite extra med att utforma uttagningsprovet så att det blir mer lätträttat än tidigare. Förhoppningen är också att det blir mindre omfångsrikt, räknat i antal sidor (men inte i innehåll!). Det kommer också att innebära att provet ska ta betydligt kortare tid att rätta.
Välkomna att anmäla er!

 

Så här ser planeringen för EUSO 2018 ut:

Tisdag 15 augusti 2017 Anmälningsformuläret  för uttagningstävlingen öppnar och det går bra att att anmäla sig till detta läsårs uttagningstävling.

Fredag 27 oktober 2017 Sista anmälningsdag för uttagningstävlingen. Se fliken Anmälan för detaljer.

Måndag 6 november 2017 Uttagningstestet skickas ut till anmälda lärare via e-post.

Torsdag  9 november 2017 Utagstävlingen, lärarna poängbedömer sedan testet efter rättningsmall.

Torsdag 16 november 2017. Senast denna dag ska ska resultaten skickas till:
EUSO, c/o Svenska Kemisamfundet, Wallingatan 24 3tr, 111 24 Stockholm.

Månadsskiftet nov/dec 2017 offentliggörs vilka 24 elever som går till Sverigefinal.

Helgen 27 & 28 januari 2018: Sverigefinal i Stockholm.
6 – 10 mars: Träningsläger för EUSO-deltagare vid Göteborgs universitet
28 april – 5 maj: EUSO i Ljubljana, Slovenien