EUSO

EUSO (European Union Science Olympiad) är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. Den riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet under hösten året innan olympiaden ges.

Olympiaden anordnas varje år i april i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas först en uttagningstävling i oktober/november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som sedan väljs ut får sedan deltaga på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden.

Är du en naturvetenskapligt intresserad elev och intresserad av att delta i uttagningstävlingen? Kontakta dina lärare och be honom/henne att anmäla din klass eller skola!

Är du en lärare med naturvetenskapligt intresserade elever? Anmäl din klass eller skola!

 

Så här går uttagningstävlingen för EUSO 2016 till:

Torsdag 29 oktober 2015. Sista anmälningsdag för uttagningstävlingen. Se fliken Anmälan för detaljer.

Måndagen 2 november skickas uttagningstestet till lärarna via e-post.

Torsdag 5 november genomförs uttagningstestet i skolorna. Lärarna poängbedömer sedan uttagningstestet efter rättningsmall.

Måndag 16 november. Senast denna dag ska lärarna ha skickat in resultaten från uttagningstestet till:
EUSO, c/o Svenska Kemistsamfundet, Wallingatan 24 3tr, 111 24 Stockholm.

Månadsskiftet nov/dec offentliggörs vilka 24 elever (12 från årskurs 9 och 12 från gymnasiets årkurs 1) som går till Sverigefinal.

Helgen 30 & 31 januari: Sverigefinal i Stockholm.
Vecka 10: Träningsläger för EUSO-deltagare
Vecka 19: EUSO i Tartu, Estland