EUSO

EUSO (European Union Science Olympiad) är en EU-olympiad i naturvetenskap. Tävlingen är uppbyggd som en lagtävling där tre elever samarbetar för att lösa praktiska, laborativa uppgifter som blandar biologi, fysik och kemi. Den riktar sig till elever som börjat i åk 9 i grundskolan eller åk 1 på gymnasiet under hösten året innan olympiaden ges.

Olympiaden anordnas varje år i april eller maj i något europeiskt land. Varje deltagande land får skicka upp till två tremannalag och för att utse de svenska lagen anordnas först en uttagningstävling i oktober/november, följt av en Sverigefinal i januari. De sex elever som sedan väljs ut får sedan deltaga på ett träningsläger för att förbereda sig ytterligare inför olympiaden.

Är du en naturvetenskapligt intresserad elev och intresserad av att delta i uttagningstävlingen? Kontakta dina lärare och be honom/henne att anmäla din klass eller skola!

Är du en lärare med naturvetenskapligt intresserade elever? Anmäl din klass eller skola!

Nyhet: I år kommer styrgruppen för EUSO Sverige att jobba lite extra för att utforma uttagningsprovet så att det blir mer lätträttat än tidigare. Förhoppningen är också att det blir mindre omfångsrikt, räknat i antal sidor (men inte i innehåll!). Det kommer också att innebära att provet ska ta betydligt kortare tid att rätta.
Välkomna att anmäla er!

 

Så här ser planeringen för EUSO 2017 ut:

Måndag 15 augusti 2016: Anmälningsformuläret  för uttagningstävlingen läggs upp på EUSO:s hemsida, se separat flik. Från och med denna dag går det att anmäla sig till detta läsårs uttagningstävling.

Torsdag 3 november 2016. Sista anmälningsdag för uttagningstävlingen. Se fliken Anmälan för detaljer.

Måndag 7 november 2016 skickas uttagningstestet till lärarna via e-post.

Torsdag 10 november 2016 genomförs uttagningstestet i skolorna. Lärarna poängbedömer sedan uttagningstestet efter rättningsmall.

Torsdag 17 november 2016. Senast denna dag ska lärarna ha skickat in resultaten från uttagningstestet till:
EUSO, c/o Svenska Kemisamfundet, Wallingatan 24 3tr, 111 24 Stockholm.

Månadsskiftet nov/dec 2016 offentliggörs vilka 24 elever (12 från årskurs 9 och 12 från gymnasiets årskurs 1) som går till Sverigefinal.

Helgen 28 & 29 januari 2017: Sverigefinal i Stockholm.
7 – 11 mars: Träningsläger för EUSO-deltagare
7 – 14 maj: EUSO i Köpenhamn, Danmark